På de här webbsidorna får du information om det finska samhället och vardagslivet, samt lär dig bas vokabulär. De här sidorna är speciellt riktade åt kvotflyktingar som kommer till Finland.

Finland

Finland

Finland finns på den norra halvan av jordklotet och ligger mellan Sverige och Ryssland. Norge är Finlands granne i norr och Estland ligger söder om Finland. Läs mera.

Förberedelser inför en flytt

Förberedelser inför en flytt

Som kvotflykting har du och andra personer som föreslagits och godkänts till Finland och ingår i UNHCR:s dokument beviljats flyktingstatus, kontinuerligt uppehållstillstånd och rätt att arbeta i Finland. Läs mera.

Resan till Finland

Resan till Finland

Resan till Finland sker med flyg. Avresan sker från flygplatsen. Eftersom det endast är tillåtet att ta med sig 20 kilo bagage per person är det viktigt att på förhand planera vad du tar med dig och vad du lämnar kvar i ursprungslandet. Läs mera.


Vardagslivet

Vardagslivet

Som kvotflykting har du och din familj rätt att få en hyresbostad i din kommun. Hyresbostadens storlek och antalet rum beror på antalet invånare, men basutrustningen är vanligtvis den samma i hyresbostäderna. Läs mera.

Utbilding och studier

Utbilding och studier

I Finland deltar största delen av barnen i dagvård eller förskoleundervisning före skolåldern eftersom bägge föräldrarna ofta arbetar utanför hemmet. Som kommuninvånare kan ni ansöka om dagvårdsplatser för era barn. Läs mera.

Att jobba i Finland

Att jobba i Finland

Det är viktigt att känna till att det språk som används i det finländska arbetslivet vanligtvis är finska. Arbetsplatser med engelska som arbetsspråk utgör endast ett fåtal av alla arbetsplatser. För att få jobb måste du lära dig finska. Läs mera.


Hälsovårdstjänster och social trygghet

Hälsovårdstjänster och social trygghet

Kvotflyktingar erbjuds samma kommunala hälsovårdstjänster som alla andra kommuninvånare i Finland. När kvotflyktingen och hans eller hennes familj kommer till kommunen genomgår de en hälsokontroll. Hälsokontrollen utförs med hjälp av en tolk. Läs mera.